شورای سیاستگذاری و دبیران

بسمه تعالی

چارت کنفرانس

رییس کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدرضا عابدی محزون ( رییس سازمان بسیج مهندسین استان گیلان )

دبیر اجرایی کنفرانس : سرکار خانم مهندس طاهره منافی

دبیرعلمی کنفرانس : جناب آقای مهندس محمدحسین موذن رضامحله

مسئول ارتباطات و روابط عمومی: سرکار خانم دکتر حمیده فرج پور