انتشار رایگان مقالات برتر از دید داوران در ژورنال علمی تخصصی

بسمه تعالی

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند مقالات برتر از دید داوران در ژورنال علمی تخصصی ایده های نوآورانه در علوم مهندسی بصورت رایگان انتشار پیدا خواهد کرد.

بااحترام – دبیرخانه کنفرانس